RenseCentralen Informationer

Handelsbetingelser

Ved at benytte dig af RenseCentralen' services, accepterer du samtidig nedenstående handelsbetingelser.


Generelt

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af rense- og vaskeservice hos RenseCentralen (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved bestilling.

Det påhviler Kunden til enhver tid, at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

Kunden skal være mindst 16 år for at benytte services, der udbydes af RenseCentralen. Ved brug af RenseCentralen bekræfter kunden, at kunden er fyldt 16 år.


Betaling

Betalinger på RenseCentralen.dk sker ved brug af kreditkort.

Kunden er selv ansvarlig for, at de oplyste kontooplysninger er valide. Såfremt de angivne kontooplysninger ikke længere er valide som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil Kunden blive informeret om den manglende betaling, hvorefter Kunden vil kunne tilmelde sig betaling via en anden konto.

Vi modtager betaling med alle former for kreditkort, og betaling vil først blive trukket når tøjet er leveret tilbage.

Vi krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse kundens kortnummer eller andre informationer under transaktionen.

Hvis RenseCentralen er nødsaget til at fremsende indbetalingskort, betales et gebyr efter gældende takster.

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter.


Bestilling

Ved bestilling skal Kunden betale med et kreditkort, og Kunden giver samtidig tilladelse til, at betaling for nye bestillinger automatisk bliver trukket fra den konto, som Kunden har oplyst ved oprettelsen. Betalingen bliver trukket efter tilbagelevering af tøjet. Kunden kan til enhver tid ændre sine kort- og konto-oplysninger.


Prisændringer

Prisændringer kan ændres med 24 timers varsel, hvor der naturligvis tages forbehold for eventuelle igangværende bestillinger. Ønsker medlemmet herefter ikke at opretholde sit medlemskab, som følge af prisændringerne, er medlemmet berettiget til ikke at benytte services på www.RenseCentralen.dk

Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret med RenseCentralen's prisliste.


Reklamation

Reklamation over fejl og mangler, som bør opdages ved sædvanlig undersøgelse af varen, skal meddeles RenseCentralen indenfor 3 dage, fra Kunden modtager sit tøj tilbage fra behandling hos RenseCentralen. Varen kan efterfølgende returneres for reparation, ombytning eller efter aftale evt. kreditering. I forbindelse med reklamationssager afholder RenseCentralen sig returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

Selv om alle pletter ikke er fjernet skal der betales fuld pris for ydelsen.

Ved reklamation over ikke-fjernede pletter, behandles tøjet igen uden beregning.

Der garanteres ikke for ødelagte syntetiske fibre - falmede farver - mistede/ødelagte knapper, spænder, bælter, paletter, perler m.m.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. Skader og slitage, der direkte eller indirekte er opstået ved forkert betjening dækkes ligeledes ikke.


Tyveri

Ved tyveri/brand/vandskade på leverandørernes domicil, erstattes tøjet af kundernes egne familieforsikringer iflg. gældende regler fra forsikringsselskaberne.

Ved tyveri fra leverandørernes vogne, dækker leverandørernes forsikringsselskab.


Erstatning ved beskadiget tøj

Uanset hvor omhyggelige vi er, kan fejl desværre ikke undgås.RenseCentralen ansættelse af erstatningen ved beskadiget eller ødelagt tøj, sker ud fra fire kriterier:

§ tøjets alder ved beskadigelse
§ tøjets forventede levealder
§ tøjets stand ved beskadigelsen
§ tøjets nypris

Vedrørende tøj, som er indleveret som rensetøj, eller andre fast-pris produkter, erstatter RenseCentralen max. 10 x produkt-prisen.


Erstatning ved bortkommen tøj

Skulle vi ende i en situation, hvor tøjet er bortkommen eller på anden vis ikke er til at finde, vil RenseCentralen forbeholde sig ret til at have 3 uger til at genfinde den bortkomne genstand.

Er genstanden endnu ikke fundet efter 3 uger, vil der indledes en sag om erstatning af den bortkomne genstand. RenseCentralen ansættelse af erstatning ved bortkommen tøj, sker ud fra følgende kritterier:

§ tøjets nypris (købsbevis/kontoudtog)
§ tøjets alder ved bortkommelse

Er den bortkomne genstand en del af et sæt, eller flere dele, vil det undersøges hvorvidt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare. Såfremt det er muligt at fremskaffe en tilsvarende vare, tager RenseCentralen forbehold for rettidig levering fra 3. part. Dog vil RenseCentralen bestræbe sig efter, at fremskaffe varen indenfor rimelig tid.

Såfremt RenseCentralen ikke kan fremskaffe en tilsvarende vare, som er en del af et sæt eller flere dele, vil RenseCentralen erstatte hele sortimentet.


Forbehold for ændringer

RenseCentralen forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for dette website. Det er derfor vigtigt, at Kunden løbende holder sig orienteret om eventuelle ændringer.

Det er kundens eget ansvar, at holde sig opdateret på RenseCentralen' betingelser og vilkår.


Levering

Levering anses for sket, når tøjet er leveret på kundens indtastede adressen, og kunden har modtaget sit tøj. Vælger Kunden, at tøjet må stilles (efterlades ved døren) har Kunden selv ansvaret for tøjet så snart chaufføreren har stillet tøjet på modtager-adressen. Skulle Kunden ikke være tilstede under modtagelsen af en bestilling, vil varen blive forsøgt leveret igen efter aftale med kunden. Kunden afholder selv omkostningerne til genkørsel af tøjet. Det gælder også hvis der nægtes modtagelse af en bestilling, aftales senere levering med RenseCentralen support på . Det tilstræbes at tøjet leveres på aftalte dato og tidspunkt.

Med mindre andet er angivet er forventet leveringstid 24-48 timer.
RenseCentralen leverer alle ugens dage, men tager forbehold for ændrede afhentnings- og/eller leveringstider ved eventuelle mærke- og helligdage.

Ikke til stede på adressen

Det er til enhver tid Kundens eget ansvar at være tilstede på sin adresse indenfor aftalte tidsinterval.

Dertil er det Kundens eget ansvar at oplyse om navne på dørtelefon, såfremt Kundens eget navn ikke fremgår.

Er Kunden ikke til stede ved afhentning eller levering, kontaktes Kunden på det indtastede telefonnummer.

Lykkes det ikke chaufføreren at få kontakt på hverken Kundens adresse eller telefonnummer, pålægges et gebyr på 50 kr.


Aftaleindgåelse og kvittering

Ved oprettelse af bruger modtager Kunden en bekræftelse via e-mail. Kunden bør gemme denne e-mail, da bekræftelsen er Kundens bevis for Kundens aktivitet på www.RenseCentralen.dk. Bekræftelsen svarer til indholdet af den dokumentation, som RenseCentralen opbevarer som bevis for den indgåede aftale. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk eller engelsk, og er underlagt dansk ret.

Behandling af persondata

Når Kunden opretter sig hos RenseCentralen registrerer vi de oplysninger Kunden afgiver.

Personoplysninger bruges først og fremmest til at gennemføre bestillinger, og indtastes af Kunden selv ved oprettelse af sin bruger på www.RenseCentralen.dk. Oplysningerne bruges derudover internt i RenseCentralen til markedsføring, og for at få større kendskab til deres kunder. RenseCentralen bruger også cookies, som med afsæt i dine data, benyttes til at tilpasse de informationer, Kunden præsenteres for (site-struktur, søgning mm.).

Som en betingelse for Kundens køb, accepterer Kunden samtidig, at Leverandøren må sende dig administrative og marketingrelaterede mails og sms’er. Vi sender dig bl.a. information omkring din bestilling, og dine køb samt opdateringer omkring vores produkter og tilbud.


Ansvarsfraskrivelse

RenseCentralen vil bestræbe sig på at levere som aftalt.

RenseCentralen kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab.


Kundeservice

Ved fejl, mangler eller evt. udeblevne leverancer bedes henvendelse rettet til:

RenseCentralen
CVR: 38638467Tlf:
e-mail: support@RenseCentralen.dk

Enhver tvist mellem Leverandøren og Kunden er underlagt dansk lov.

Varereturnering foregår også til denne adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Returnering kan også ske ved at nægte modtagelse eller aflevere varen personligt hos os. Det er ikke et krav men ekspeditionen fremmes, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse, registreringsnummer og kontonummer for bankkonto hvortil refusion kan foregå, kopi af evt. forudgående korrespondance mv.RenseCentralen kan ikke stilles til ansvar for tab af Kundens personlige ejendele i forbindelse med brug af RenseCentralen services. Derfor anbefales det, at Kunden altid tømmer lommer, ærmer mm. for personlige egendele.

Fortrolighedspolitik

Jeg tilkendegiver at alle de oplysninger jeg har opgivet foroven er korrekte, gyldige og gælder i min nuværende situation.

Jeg accepterer og giver min tilladelse til at RenseCentralen.dk gemmer mine personlige oplysninger i deres system og bruger disse data til at yde mig en service via deres hjemmeside (www.RenseCentralen.dk).

Jeg accepterer denne brugeroprettelsesaftale med den betingelse at RenseCentralen.dk ikke vil videregive mine private oplysninger til en tredjepart, medmindre det på forhånd er aftalt med mig eller det bliver nødvendigt i henhold til dansk lovgivning.

Jeg accepterer at RenseCentralen.dk ikke vil blive stillet til ansvar hvis mine private oplysninger bliver afsløret for en tredjepart som følge af en teknisk hardware- eller softwarefejl, fjendtlige hackerangreb eller lignende.

Jeg accepterer at jeg efter min brugeroprettelse vil stræbe efter at holde min profil opdateret således at mine oplysninger svarer til min aktuelle situation.

Jeg tilkendegiver at jeg ikke vil dele min profil med andre, hverken familiemedlemmer eller fremmede.

Jeg forstår og accepterer at RenseCentralen.dk har ret til at ophæve mine tilmeldinger og slette min profil hvis jeg bryder denne aftale, uden at skulle kompensere mig på nogen måde.

Jeg accepterer at RenseCentralen.dk forbeholder sig retten til at ændre denne aftale såfremt behovet opstår.

Jeg bekræfter at have læst brugeroprettelsesaftalen og erklærer mig enig.

FAQ